HASTA FOTOĞRAFLARI

Hasta mahremiyetine saygımızdan, Türk Tabipleri Birliği Etik İhlaller Kılavuzu ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği hasta fotografı, öncesi - sonrası görüntüler paylaşmıyorum.

Hastaları ticari bir reklam aracı olarak kullanmamak, hasta adaylarını yanıltmamak ve en önemlisi de hastaların mahremiyeti nedeniyle sosyal medyamız ve sitelerimizde hasta fotografı bulamayacaksınız.

Özellikle sosyal medyadaki hasta fotograflarında farklı açıyla, ışıkla, mimikle, photoshop ile yanılma ihtimaliniz yüksektir.

ÇÖZÜM:  Size benzer ve izini alınmış hastaların sonuçları ancak muayeneniz sonrası, yaptığımız işlemler hakkında fikir sahibi olmanız açısından gösterilir.
Siz dahil hiçbir hastamızın sonucu hiçbir internet ortamında paylaşılmaz.