Hipokrat’ın
‘‘Önce, zarar verme’’ ( Primum, non nocere )
sözü işlemlerinin temelidir.

1978 Ankara doğumludur, tüm eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. (1989-1992 Bahçelievler Deneme Lisesi,1992-1995 Yüce Fen Lisesi, 1995-2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi).

İhtisasını o dönemde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi'nin Türkiye’de en yoğun yapıldığı kliniklerden Ankara SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Özellikle, yanık  kontraktürü konusunda Amerika’da uluslararası prestijli dergilerde, klinik ve deneysel çalışmaları  yayımlandı.

Bugün yanık kontraktürü , yani  ısı ile deride küçülme konusundaki bilgi  ve deneyimini; LASER enerjisi  ile kontrollü bir şekilde , vücut şekillendirme ameliyatlarında derinin de toparlanmasında kullanmaktadır .

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde mecburi hizmetini tamamladı.

325. dönem birincisi olarak, yedek subaylığını GATA Ankara Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde yaptı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü sorumlu hekimliği yaptı.

Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi , S.B Yenimahalle Devlet Hastanelerinde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümlerinde operatör doktor olarak görev yaptı.

2012-2018 yılları arasında Özel Akay Hastanesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

Halen kendi muayenehanesinde ve anlaşmalı özel hastanelerde estetik için tüm dünyadan gelen hastalarına hizmet vermektedir.

Yelken, kayak ve doğa yürüyüşü meraklısıdır.

Hipokrat’ın ‘‘Önce, zarar verme’’ ( Primum, non nocere ) sözü işlemlerinin temelidir.

Kurslar:

2004 – Maksillofasial Cerrahi kursu,Ankara.

2004 – Multidisipliner yara bakımı toplantısı, Mersin

2004 – Tıpta Araştırma Tipleri, Etik kurullar ve Eser Oluşturma Sempozyumu,Ankara

2005 – Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kış Semozyumu, Ilgaz

2005 – Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Paneli- Ankara

2006 – Maksillofasial cerrahide son gelişmeler, İstanbul

2006 – Onkoplastik meme cerrahisi kursu, Ankara.

2006 – Estetik meme cerrahisi kursu,İstanbul

2007 – LASER kurs programı, Eskişehir

2009 – Maksillofasial Cerrahi Kursu, Ankara

2009 – Yanık bakımı ve tedavisi Kursu, Ankara

2010 – FUE tekniği ile saç ve kaş ekimi kursu, Trabzon

2010 – Osteointegrated implant ve epitez kursu, Trabzon

2011 – Vücut şekillendirmede güncel yaklaşımlar, Bursa

2011 – Plastic Surgery Special Joint Meetig (co sponsored by Mayo clinic), Konya

2011 – Animal use for testig, Ankara

2011 – Genital bölge estetik cerrahi uygulamaları, İstanbul

2013 – Kesisiz Yüz kaldırma teknikleri-ANKARA

2015 – 7th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgury Course – İstanbul

2015 – 3rd Istanbul Advanced Rhinoplasty Course – İstanbul

2018 - 5th Breast Care Surgical Excellence Symposium - Hamburg

2018 - 10th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery & ISAPS Course - İstanbul

2019 - 11th International Eurasian Aesthetic Meeting and Rhinoplasty & ISAPS Course - İstanbul

Dr. Salvatore Pagano ile LASER Lipoliz ve LASER yardımlı germe yöntemleriyle yüz ve vücut şekillendirme ameliyatları. Sevilla 2013.

Kongreler:

2003- 25.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ,Samsun
“Subkutan pediküllü rhomboid flebin rat inguinal derisindeki gerginliğin giderilmesindeki etkinliği ve fleple sağlanan uzama oranının araştırılması”,
“Multipl subkutan pediküllü rhomboid fleplerin rat inguinal derisindeki gerginliğin giderilmesindeki etkinliği ve fleple sağlanan uzama oranının araştırılması”, posterleri ile.

2004- 26.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ,Ankara
“Subkutan pediküllü rhomboid flep ve Z plasti ile elde edilen uzatma değerlerinin karşılaştırılması”,posteri ile.

2005- 27 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ,Konya
“Dwarfizm olgusunda redüksiyon mammoplasti”
“Turner sendromlu bir olgu:Yele boyun deformitesinin beşli fleple düzeltilmesi” posterleri ile.

2005- Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği 3. kongresi, Ankara

2006-28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
“Kruris yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda tedavi yönteminin seçimi “sözel sunumu ile’

2006 10.Estetik, Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, İstanbul

2009 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi,Eskişehir

2010.32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi,Trabzon
(Blefaroplasti, yağ enjeksiyonları,erken meme rekostrüksiyonunda allojenik greft kullanımı,meme büyütmede preoperatif planlama, sentinal lenf nodu disseksiyonları deneyim aktarımları)

2013- 17. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Kongresi – İSTANBUL

2015- 37.Türk Plastik Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı – Ankara

2016- 20. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 20. Ulusal Kongresi – İstanbul

2018- Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Kongresi - İstanbul

2019 - Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Kongresi - İstanbul

2021 - 44. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı - Antalya ( Konuşmacı )

2022 - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu - Uludağ

Yayınlar:

Rate of elongation provided by multiple subcutaneous pedicle rhomboid flaps – Experimental study in the rat inguinal skin , Ertaş,N.M.,Küçükçelebi,A., Bozdoğan,N., Erbaş,O.,Çelebioğlu,S.Burns,30;467-470,2004

The use of subcutaneous pedicle rhomboid flap in the treatment of postburn scar contractures, Ertaş,N.M.,Bozdoğan,N.,Erbaş,O.,Üsçetin,İ.,Küçükçelebi,A.,Çelebioğlu,S.,Annals Of Plastic Surgery, 52:3 235-239,2004

Comparison of elongation provided by subcutaneous pedicle rhomboid flap and Z-pasty in rat inguinal skin , Ertaş,N.M.,Küçükçelebi,A.,Erbaş,O.,Bozdoğan,N.,Çelebioğlu,S.,Plast.Reconstr.Surg.117: 486-490,2006

Subkutan pediküllü rhomboid flep ile elde edilen uzama oranı: Rat inguinal derisinde deneysel çalışma.Ertaş,N.M.,Erbaş,O.,Küçükçelebi,A.,Çelebioğlu,S., Türkiye Klinikleri J Med Sci, 25:6 806-809,2005.

Subkondiler mandibula kırıklarında açık redüksiyon ve eriyebilir plak- vida ile tedavi,Çelebioğlu,S.,Erbaş,O., Şahin,Ü.,Civelek,B., Demirbağ,E.,Selçuk,T.,Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg, 14:3 159-163,2006

Yanık tedavisinde yara örtüsü seçenekleri,Civelek,B.,Çelebioğlu,S.,Erbaş,O., Yavuz ,E., Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg,15:2,2007

Turner sendromlu bir olgu: Yele (Perde) boyun deformitesinin beşli fleple düzeltilmesi,Yüce,S.,Öktem,F.,Erbaş,O.,Velidedeoğlu,V.H.,Çelebioğlu,S., Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg,2010

Extraordinary penil trauma in children: dog bite case 10.5505/sakaryamj.2012.74755 İbrahim Keleş, Cavit Ceylan, Orhan Erbaş

Dernek Üyelikleri:

International Society of Aesthetic Plastic Surgery

Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği,

Türk Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Çayyolu Elektromanyetik Alandan Korunma Derneği